10-ти октомври, 2017 г., гр. София, ТСА:

Сара Перин, Изпълнителен директор на Фондация Тръст за социална алтернатива, ще представи казуси от областта за да опише как Тръст за социална алтернатива прилага иновативни подходи при легализирането на цели квартали, увеличаването и подобряването на достъпа до образование и предоставяне на индивидуална пренатална грижа за Ромското население в България.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е организация с идеална цел.  Мисията на ТСА е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Чрез сътрудничеството си с повече от петдесет местни партньори и организации в цяла България ТСА въздейства на развитието на десетки хиляди деца и младежи в повече от 200 училища и 200 детски градини.

Ако се намирате в Ню Йорк и имате желание да чуете какво ще разкаже Сара Перин, може да присъствате на презентацията на 1-ви ноември в сряда от 12.00часа (местно време) в семинарната зала – „Marshall D. Shulman“ на Института Harriman (1219 International Affairs Building).

Повече информация може да намерите тук: http://harriman.columbia.edu/event/innovative-approaches-integration-and-development-case-study-legalizing-squatter-neighborhoods