Вашето дарение носи промяна

Дарете в подкрепа на нашата дейност

Нека заедно помогнем на повече деца, младежи и възрастни в неравностойно положение да получат образование и шанс за работа и успех.

Разчитаме на вашата подкрепа и щедрост. 

Банкова сметка в лева: Българо-Американска Кредитна Банка АД - BG50BGUS91601002307303
                            

Благодарим ви!