ДА ПРЕПОДАВАМЕ С МИСЪЛ ЗА БЕДНОСТТА

Влиянието на бедността върху детския мозък и как може училището да помогне
от Ерик Дженсън

bookВ книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността: Влиянието на бедността върху детския мозък и как може училището да помогне’ педагогът с дългогодишен опит Ерик Дженсън отправя непоколебим поглед върху бедността и как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати. Той показва как училищата могат да подобрят академичните постижения и да подготвят за живота учениците в икономически неравностойно положение.

Дженсън показва, че въпреки пагубните промени в мозъка, причинени от хроничната бедност, способността на мозъка да се адаптира означава, че бедните деца също могат да пожънат емоционални, социални и академични успехи под благоприятното влияние на богата и балансирана образователна среда и грижовни взаимоотношения.

Книгата разкрива:

  • какво е бедността и как тя влияе на учениците;
  • кои са двигателите на промяна на макрониво (в училищата) и на микрониво (в ученика);
  • ефективни стратегии и начини да се приложат най-добрите практики във всяко училище;
  • как да се мобилизират необходимите ресурси, за да има промяна.

Въпреки че няма магическа пръчка, с която да се премахнат сериозните предизвикателства, с които се сблъскват всекидневно децата в неравностойно положение, книгата предоставя един вдъхновяващ и практичен наръчник за обогатяване на живота и умовете на всички ученици.

Книгата е преведена и отпечатана
от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ с финансиране от Фондация „Америка за България.“

Може да получите едно електронно копие на книгата (като PDF или ePub) за безвъзмездно ползване като попълните информацията по-долу. Моля, обърнете внимание, че книгата може да бъде изтеглена само веднъж от едно и също лице, поради ограничения в броя на електронните книги от чуждестранното издателство.

Бележка: Съгласен/на съм данните,, които предоставям на Фондация „Тръст за социална алтернатива”, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни, да бъдат съхранявани, обработвани и използвани от нея. Запознат/а съм с целта и средствата на обработването на данните: подкрепа на инициативи, които да подобрят образователните постижения и икономическата самостоятелност на лицата в риск и по-специално на етническите малцинства и децата и младежите от бедни и маргинализирани общности, като данните се обработват от Фондацията в качеството й на регистриран администратор на лични данни. Запознат/ а съм с доброволния характер на предоставянето им и последиците от отказ за предоставяне; и правото на достъп и на поправка на събраните данни.

Със свалянето на книгата се задължавам и декларирам, че безвъзмездно предоставената книга, няма да бъде разпространявана и предоставяна под каквато и да е форма, продавана, давана под наем или на лизинг, и в какъвто и да е файлов формат на други физически и юридически лица. В тази връзка се задължавам да обезпеча в достатъчна степен сигурността и достъпа до свалената книга.

Съгласен/а съм *