Награда в категорията „Изключителен принос” за програмата „Градоустройство – печелим всички"

На 30 октомври 2017 г. в  централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк се състоя официалната церемония, на която бяха отличени 23 успешни и изключителни примери от цял свят в рамките на програма „Устойчиви градове и населени места“, подкрепена от Програмата на ООН за околната среда. Тя отличава организации от целия свят за приноса им към устойчивото развитие, която е сред водещите цели на ООН и популяризира тяхната дейност и иновативни подходи. Годишната награда се връчва от Глобалния форум за населени места.

Филм за „Градоустройство – печелим всички”

Награда в категория „Най-голям успех в привличането на читатели" на НПО портал

ТСА беше отличена от Информационния портал за неправителствените организации в България в категорията „Най-голям успех в привличането на читатели". За наградата се състезаваха организации, които имат едновременно публикации и четения над средния брой за Портала.  


"Тръст за социална алтернатива" е сред най-активните потребители и 80 % от нейните публикации са четени над средното ниво за НПО Портала", отбелязаха от организацията.

Информационният Портал за неправителствените организации в България (www.ngobg.info) раздаде наградите си за девета поредна година на 16 май.