Политика за закрила на детето

Политиката за закрила на детето на ТСА се отнасят за служителите, сътрудниците, доброволците, изпълнителите по договори и членовете на Управителния съвет. Всеки получава екземпляр с правилата. Те са разработени с цел гарантиране закрилата на децата, както и за предпазване на възрастните хора от лъжливи обвинения в неподходящо поведение или злоупотреба/насилие.

Политика за закрила на детето