Етичен кодекс

ТСА приема настоящия етичен кодекс, като отчита отговорността си към обществения интерес и голямото значение на честното и обективно извършване на дейността си. Всяко решение на ТСА е взето в интерес както на организацията, така и на общностите, в чиито интерес работим. Етичният кодекс е и средство за публично кодифициране на очакванията към членовете на борда на директорите, ръководния екип, служителите, грантополучателите и потенциалните такива, както и други лица, с които си сътрудничи ТСА.

Етичен кодекс