Антикорупционна политика

Приемането на настоящата политика е израз на приетите от „Тръст за социална алтернатива“ принципи за водене на законна, етична, прозрачна, обществено отговорна и социално ангажирана дейност. Фондацията не толерира каквато и да е форма на подкуп или корупция, и се обявява срещу корупцията, и незаконните практики във всичките им форми.

Антикорупционна политика