Работим за по-добро бъдеще

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.

Ние инвестираме и разработваме програми в областта на ранното детско развитие, образованието и икономическото развитие и достъп до заетост. Финансираме инициативи за осигуряване на равни възможности за деца в икономически неравностойно положение, проучваме нови и иновативни подходи за разработването на съвременни и високо ефективни програми за ранно детско образование и грижа от зачеване до шестгодишна възраст. 

Ние вярваме, че  справедливото общество не само гарантира равни права за всички граждани, но и предприема активни мерки за преодоляване на бариери, които ограничават достъпа до възможности. Нашата най- главната задача е да съдействаме да се осъществят промени, които да помогнат на хората да развият пълния си потенциал. За тази цел осъществяваме дейности, възприемайки холистичен подход като инициира ефективни и мониторирани програми с последваща оценка на въздействието им.

За постигане на целите си подкрепяме, създаваме и тестваме програми и проекти в три основни направления:

  • Ранно детско развитие,  с фокус върху здравословното отглеждане на деца и повишаването на готовността им за училище

  • Образователни постижения и превенция на отпадането от училище, с фокус подобряване посещаването в училище и ученето, както и увеличаване броя на учениците, завършващи средно и висше образование

  • Осигуряване на достъп до възможности за доходи, по-специално свързване на хора търсещи работа с работодатели, предприемачество, узаконяване на домове и придобиване на собственост.