Trust

ТСА обявява свободна позиция за Технически асистент

ТСА обявява свободна позиция за Технически асистент

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ търси да наеме Технически асистент, който да подпомага дейността на програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“.

„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (Nurse-Family Partnership) е лицензирана програма, която се тества в България от ТСА. Тя е оценена като една от най-ефективните програми в областта на ранното детско развитие в световен мащаб, работеща с жени в риск и техните деца. Програмата предлага интензивни домашни посещения, извършвани от медицински сестри и акушерки (семейни сестри), които следват определена структура и материали, и използват специално разработена информационна система.

Преки отговорности и задължения

Техническият асистент подпомага работата на анализатор-база данни, както и на целия екип по програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“. Той си сътрудничи с всички членове на екипа за осигуряване на ефективната работа по програмата, свързана с използване на информационната система – събиране и обработване на данни, генериране на информация и подготвяне на периодични отчети.

 • Работа със специално изработена информационна система за събиране и анализиране на данни
 • Подсигуряване на коректното и навременно въвеждане на данните в системата
 • Преглеждане на коректността и пълнотата на данните
 • Изготвяне на извадки, диаграми и графики с обобщени справки и анализи на данните от информационната система по зададени параметри
 • Работа в тясно сътрудничество с ИТ екипа, поддържащ информационната система, за да се гарантира навременното въвеждане на промени и подобрения в системата
 • Обновяване и подготовка на програмни материали и провеждане на обучения
 • Поддържане на активно сътрудничество и комуникация с всички, ангажирани с програмата, както и участие в периодични срещи на екипа.

Изисквания към кандидата:

 • Обучаващ се или завършил бакалавърска степен по специалностите информационни технологии, социология, статистика и други подобни
 • Отлични умения за работа с MS Office, включително Word, Excel, PowerPoint.
 • Отлични организационни и комуникативни умения в динамична работна среда
 • Предимство е владеенето на писмен и говорим английски език
 • Предимство е предишен опит в работа с бази данни
 • Предимство е предишен опит или желание за работа, касаеща здравната и/или социалната сфера
 • Внимание към детайли; способност за администриране на няколко задачи едновременно; доказани умения за управление на времето
 • Надеждност и гъвкавост; способност за работа както самостоятелно, така и като част от екип
 • Безспорна етика и лична неприкосновеност

Възнаграждение и придобивки

ТСА предлага работа при непълно работно време с  отличен пакет от придобивки и конкурентно възнаграждение, съизмерими с опита.

ТСА активно търси разнообразен персонал, отразяващ общностите, на които служи.

Целия текст на обявата може да намерите тук.

При проявен интерес изпратете автобиография и мотивационно писмо до 15.08.2020г. на адрес info@tsa-bulgaria.org

ТСА обявява свободна позиция за Технически асистент

Няма качен файл
Няма качен файл