Trust

ТСА обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ по проект “Scale It Up”

ТСА обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ по проект “Scale It Up”

  • ТСА обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ по проект “Scale It Up”.
  • Проектът се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейската комисия. Проектът има за цел да увеличи мащаба на успешният модел на ТСА, който има за цел да приведе ромските квартали в съответствие с Българските стандарти за градоустройство, важна законова предпоставка за включване на кварталите в градските системи за водоснабдяване, електричество и канализация.
  • Моделът подчертава важността на запазване на вече съществуващите домове, които са единствено местожителство на бедни и маргинализирани семейства, като се вземат предвид съществуващите законови разпоредби и в съответствие с международните норми за правата на човека за адекватни жилищни условия.
  • Изискванията към кандидатите можете да намерите ТУК.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Мотивационно писмо
  • Автобиография

Заинтересованите кандидатите могат да изпратят своите документи до 30 септември, 2020г. на електронен адрес:

inquiries@tsa-bulgaria.org

Всички изпратени документи ще бъдат разглеждани при пълна поверителност. Ще се свържем само с допуснатите до интервю кандидати.

Мисията на ТСА е да работи за повишаване на икономическата независимост и подобряване на жизнените перспективи сред икономически уязвими групи, с фокус върху ромите. При изпълнение на своята дейност, фондацията се ръководи от принципи и ценности на прозрачност, етичност, иновативност и почтеност. 

ТСА обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ по проект “Scale It Up”

Няма качен файл
Няма качен файл