Анализатор на данни

ТСА Обявява конкурс за свободна позиция за „Анализатор на данни“

Координатор

ТСА Обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ на Програма Ранно детско развитие

Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.