Координатор

Тръст за социална алтернатива обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ на Romani Early Years Network (REYN) в България

Анализатор на данни

ТСА Обявява конкурс за свободна позиция за „Анализатор на данни“

Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.