Ръководител проект

Тръст за социална алтернатива обявява конкурс за свободна позиция за „Ръководител“ на проект

Регионален Ръководител

ТСА обявява конкурс за свободна позиция за регионален Ръководител на екип на програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще

Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.