Програмен Координатор

Тръст за социална алтернатива обявява конкурс за свободна позиция за Програмен Координатор

Ръководител проект

Тръст за социална алтернатива обявява конкурс за свободна позиция за „Ръководител“ на проект

Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.