Програмен Координатор

Тръст за социална алтернатива oбявява конкурс за свободна позиция за Проектен Координатор

Програмен Координатор

Тръст за социална алтернатива обявява конкурс за свободна позиция за Програмен Координатор

Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.