Проектен координатор

Тръст за социална алтернатива oбявява конкурс за свободна позиция за Проектен Координатор за градовете София, Сливен и Пловдив

Програмен Координатор

Тръст за социална алтернатива oбявява конкурс за свободна позиция за Проектен Координатор

Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.