Експерт "Оценка на въздействието"

Тръст за социална алтернатива обявява конкурс за свободна позиция за Експерт "Оценка на въздействието"

Проектен координатор

Тръст за социална алтернатива oбявява конкурс за свободна позиция за Проектен Координатор за градовете София, Сливен и Пловдив

Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.