Стаж

ТСА oбявява конкурс за стажант в отдел "Администрация"

Директор програма

Тръст за социална алтернатива oбявява конкурс за свободна позиция за Директор програма „Образователни възможности и постижения“

Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.