Стаж

ТСА обявява конкурс за стажант в отдела на програма "Първите 1000 дни"

Стаж

ТСА обявява конкурс за стажант в отделите "Финанси" и "Мониторинг и контрол"

Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.