Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.

непълно работно време

ТСА търси да назначи Асистент „Университетска подкрепа“ към „Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки“