Валентин Тъпчев

Валентин Тъпчев отговаря за финансовите операции на фондацията, както и за счетоводството, финансовото планиране, бюджетирането, изготвянето на финансови отчети и управлението на паричния поток и риска. Валентин е ангажиран и с оперативното управление на ТСА, което включва заделяне, привличане и насочване на ресурси за отпускане на грантове, разширяване на връзките със заинтересованите лица и застъпничество.

Той притежава експертиза и в сферите на счетоводство, ТРЗ, стратегическо планиране, финансово управление, финансов анализ и моделиране и предприемачество. Предишният му опит включва подобни позиции във финансово-счетоводни фирми в България.

Валентин има бакалавърска степен по „Икономика на индустрията“ и магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ от Икономическия университет в гр. Варна и сертификат за управление на проекти “PRINCE 2”.