София Спасова

София Спасова е Програмен Асистент в рамките на програма „Учене и грижа в ранна детска възраст “. Работата й е фокусирана върху осигуряване на изрядна документация, както и комуникация, свързани с управлението на безвъзмездни средства, както и осигуряване на логистична подкрепа за обучение на партньорски НПО и събития, свързани с популяризиране на проектите и застъпничество.

Преди да се присъедини към екипа на ТСА, София е част от Международния Наказателен Трибунал за бивша Югославия, както и член на борда на Студентската асоциация за Европеистика в Маастрихтския университет, Холандия. Професионалната й практика и интереси са в областта на човешките права, по-конкретно защитата на правата на детето, както и на хуманитарното право и помощ.

София има магистърска степен по Европейско Публично Право и Управление от Маастрихтския университет в Холандия.