Петя Зейнелова

Петя Зейнелова отговаря за анализирането на данните от програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в подкрепа на семейните сестри. По този начин се гарантира достигането на поставените цели. Тя подпомага и работата на екипа за цялостната оценка на ТСА.

Преди да се присъедини към екипа ни, Петя работи 6 години като учител по английски език, като преподава общ и бизнес английски на ученици и възрастни. Завършва  бакалавърска степен по „Социология“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с отличие. В университета участва в няколко изследователски проекта. Също така преподава английски език на деца, лишени от родителски грижи.

Петя има и Associate Degree по „Социални дейности“ от Delaware Technical and Community College, където е касиер към студентската организация „Студенти в услуга на другите“. Като част от обучението си, тя участва в две стажантски програми – първата е с разследващия екип на американската aгенция за закрила на децата DFS, а  втората е със съветника на деца, загубили свои близки към хоспис в Делауеър. Тя става доброволец към летния лагер за деца, загубили свои близки Camp New Hope към хосписа.