Оля Георгиева

Оля е част от програмата “Първите 1000 дни” в ТСА.  Участва активно в проектите „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ и „С грижа от 0 до 3“, които са със специален фокус върху подобряване на майчиното и детско здраве, както и повишаване на родителската ангажираност и капацитет. Нейната работа е свързана с координирането на местни и национални консултативни съвети и поддържането на ефективна комуникация и колаборация между всички заинтересовани страни. Оля комуникира и координира дейността по проектите с партньорите по програмата и грантополучателите, както и следи за постигането на целите и сроковете по тяхното изпълнение.

Преди да се присъедини към ТСА, Оля работи по няколко международни проекта, свързани с популяризирането на инициативи и добри практики за устойчиво развитие на европейско ниво, както и такива с конкретен фокус върху образованието, миграцията и по-ефективното включване на хора в неравностойно положение в обществото.

Оля има магистърска степен по „Управление, лидерство и демократични науки“ от Католическия университет в Лисабон. Преминава през голям брой обучения свързани с човешките права и глобалното образование.