Джефри Уорнер

Джефри Уорнер отговаря за оценката на въздействието в "Тръст за социална алтернатива". Той подкрепя работата на фондацията, свързана с мониторинг и оценка. Преди това Джефри заема длъжността ръководител „Учителска подкрепа” във фондация „Заедно в час”.

Джефри пристига в България през 2007 г. като доброволец към Корпуса на мира. Той преподава английски език и ръководи разнообразни образователни проекти в гр. Кърджали. Джефри участва в борда на Българо-американската комисия за образователен обмен Fulbright.

Джефри е магистър по „Обществени политики и дейности“ към Gerald R. Ford School of Public Policy, Мичиганския университет. Преди това завършва история (cum laude) в Западен Мичигански университет.