Дориана Басамакова

Дориана Басамакова е подпомага изпълнителния директор при вземането на ефективни решения, както и за всички административни дейности и въпроси на организацията. Преди да се присъедини към ръководния екип на организацията, Дориана заема длъжността директор „Оценка и въздействие“.

Дориана има над 15 години опит в сферите на стратегиите, мониторинга, оценяването, проучването и управлението на проекти на частни компании и неправителствени организации. Преди да започне работа в ТСА, тя е част от маркетинговия екип на „Крафт фуудс“, където управлява дейности, свързани с проучванията на пазара. Тя печели първата в региона награда за принос при реализирането на стратегическо развитие. Дориана е консултант в отдела за оценка на инвестиционния климат към Световната банка и старши програмен мениджър към „Алианс от доброволци за икономически растеж“, където разглежда сектори с потенциал за икономически растеж.

Дориана има магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Georgetown McDonough School of Business и бакалавърска степен от University of the South, където завършва с отличие. Дориана е доброволец към Habitat for Humanity в Ямайка, консултант на FINCA International и член на борда на Women’s Leadership Initiative към университета Джорджтаун.