Боян Димитров

Боян разпределя задълженията си като координатор по двата проекта „Ранно детско развитие“ и „Код успех“. Задачите му включват оказване на техническа и административна подкрепа на изпълнителния екип и на ръководителите на горепосочените проекти, както и организиране, мониторинг и оценка на ежедневните дейности, координиране и създаване на местни и национални консултативни съвети и поддържане на ефективна комуникация и взаимодействие между заинтересованите страни.

Преди да се присъедини към ТСА, Боян работи по международни проекти, свързани с подпомагането на хора в неравностойно положение, както и в екологични инициативи, целящи създаването на устойчиви и независими общности.

Боян има бакалавърска степен по „Международни отношения“, с допълнителна година „Компютърни науки“ от Университета в Бирмингам, Великобритания.