Мониторнг и оценка

Кристина Боева

Експерт "Мониторинг и контрол"

Кристина Боева работи върху вътрешния контрол и мониторинг, както и върху външното отчитане. Тя отговорна и за осигуряването на регулаторен контрол и етика в организацията. Също така тя ръководи мониторинга на дейностите и изразходването на средства на организации получили грантове, както и управлението на комуникациите на ТСА с регулаторните органи. Кристина има основна роля в процеса на анализирането на риска на получените проектни предложения, както и при определянето съответните процедури за мониторинг. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Кристина работи над две години като юрисконсулт в „Корпоративна търговска банка“ (в несъстоятелност), като част от юридическия екип на синдиците. Юридическият й опит включва още консултиране на дружества, занимаващи се със строителство, транспорт, финанси и търговия. Кристина е завършила „Право“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Виж повече

Димитър Лазаров

Проектен координатор

Димитър е част от екипа на програма „Икономическо развитие и достъп до заетост“. Работата му е свързана с координиране на проекти и инициативи за популяризиране на модел на ТСА за узаконяване на квартали и къщи на хора в неравностойно положение и подобряване на жилищните им условия. Преди да се присъедини към ТСА, Димитър има дългогодишен опит в ръководенето на проекти в неправителствения сектор с фокус върху правото и достъпа до образование на деца от маргинализирани групи. Работил е също върху инициативи за повишаване на гражданското самосъзнание сред младежите и за популяризиране на глобалното образование в България. Димитър има магистърска степен по „Право на културното наследство“ от Университет Париж-Сакле, както и магистърска степен по „Световно културно наследство“ от Бранденбургския университет в Котбус, Германия.

Виж повече