Борд на директорите

Венета Илиева

Венета Илиева има над 20-годишен стаж в банковото и финансово дело, придобивайки лидерски опит и умения за вземане на решения. Венета е била сред ключовите участници в създаването на две успешни организации (ПОК „ДСК-Родина“ АД и фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА)) и в листването на БФБ на „Българо-американска кредитна банка“ и на дружествата със специална инвестиционна цел. Работила е по дизайна, преговорите и създаването на значителен брой проекти и за изграждането на екипи и партньорства, корпоративна инфраструктура и процеси или подобрения на процеси.  В момента е председател на Одитния комитет на „Токуда банк” и член на борда на директорите на „Българската Си Еф Ей Асоциация“ и на ТСА. Венета е консултант в сферите на бизнес разрастването, планирането на приемственост и корпоративните финанси. Завършила е „Бизнес администрация“ в Университета в Бъркли, Калифорния, САЩ.

Виж повече

Емилия Карадочева

Емилия Карадочева е член на Борда на директорите на ТСА от самото създаване на фондацията през 2012г. Тя има повече от 25 години опит в областта на финансите и счетоводството. Г-жа Карадочева е била главен финансов директор и преди това главен счетоводител в Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), корпорация, неразпределяща печалба, и имаща за цел да насърчава развитието на частния сектор в България чрез предоставяне на заеми, дялови участия и други средства, насочени към малките и средни предприятия. Тя създава и ръководи финансовият и счетоводен отдел, като изгражда и обучава силен екип от млади професионалисти. Г-жа Карадочева също създава и развива счетоводните отдели на дъщерните дружества на БАИФ, включително и на „Българо-американска кредитна банка", която се превърна в една от водещите български банки. Тя активно е участвала в структурирането и първичното публично предлагане на четири дружества със специална инвестиционна цел, създадени от БАИФ и инвестиращи в недвижими имоти и вземания. В някои от тях тя е била член на Борда на директорите и председател на одитния комитет. Преди да се присъедини към БАИФ е работила в Министерството на финансите и в Българската народна банка. В момента г-жа Карадочева е консултант в областта на вътрешния одит, данъците и счетоводството. Г-жа Карадочева има магистърска степен по "Счетоводство и финанси" от УНСС, София.

Виж повече

Росен Иванов

Росен Иванов е управител и съдружник в Black Peak Capital, ко-инвестиционен фонд за дялово и мецанин финансиране. Преди това той заема същата длъжност в Entrea Capital, а по-рано работи в McKinsey & Co. в Ню Джърси, Ню Йорк, където се фокусира върху компании за  потребителски стоки, индустриални компании и частни дялови инвестиции. Преди McKinsey Росен работи като инвестиционен сътрудник в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), където е отговорен за структурирането на дългови и дялови инвестиции в Източна Европа. Росен започва кариерата си в Procter & Gamble Balkan Markets в Букурещ. Има магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Бизнес училището на Харвард и бакалавърска степен по „Икономика“ от Американския университет в България.

Виж повече

Виктория Блажева

Виктория Блажева е първи вицепрезидент в „УниКредит Булбанк“, директор „Комуникации“, и Diversity Manager на банката. Член е на борда на директорите на „Тръст за социална алтернатива“ и на борда на директорите на Harvard Club Bulgaria. Ръководи работната група по комуникационна стратегия на Съвета на жените в бизнеса в България. Член е на Европейската асоциация на комуникационните директори. Oсновател е на инициативата The C-Suite Minimalists като част от MBA дисертацията й в Warwick Business School и е създател на едноименен блог и подкаст, в който споделя научни материали с практични съвети за иновации в ефективното управление, предприемачеството, повишаването на продуктивността и благосъстоянието. Преподава в българското представителство на London School of PR. Виктория е завършила бизнес програмата CORe на Harvard Business School; професионалната програма „Иновации и предприемачество“ на Stanford University; програмата за висши мениджъри на Harvard JFK School of Government за стратегическо управление на неправителствени организации; има Bachelor of Science от OU Business School, Великобритания. Сертифицирана е по програма за социално предприемачество на Oxford University и в Executive Coaching от Cambridge University. В момента прави програма за Data Science for Executives към Columbia University, САЩ.

Виж повече

Илиана Сарафиан

Илиана Сарафиан е научен сътрудник в Лондонското училище по икономика и политически науки. Работила е в различни международно фокусирани организации, включително Програмата за развитие на ООН, Фондация „Отворено общество“ Лондон и неправителствения сектор в и извън България. Експертизата на Илиана е в проучване, оценка на политики, разработване и изпълнение на проекти за справяне със социалните неравенства. Илиана притежава докторска степен по антропология от Колеж Голдсмит, Лондонския университет и магистърска степен по пол и развитие от Университета Оксфорд в Обединеното Кралство.

Виж повече