ТСА работи за по-добро бъдеще - всеки ще бъде отговорен, ако има равен шанс за развитие

ТСА е неправителствена организация, която оказва финансова подкрепа, за да се намали бедността и за да се преодолеят пропуските в образованието и пазарната активност на хората от икономически уязвимите групи. Фокусът е върху ромите, две трети от които живеят в бедност.

Като пионер и инкубатор на нови идеи, ТСА разработва и въвежда различни подходи в стремежа си да осигури равен шанс за всички. Ето защо, усилията на ТСА са насочени в четири програмни направления:

„Ранно детско развитие“ – с две подпрограми „Първите 1000 дни“ и „Учене и ранна детска грижа“;

„Образователни възможности и постижения“;

„Икономическо развитие и достъп до трудова заетост“;

„Изграждане на капацитет“.

ТСА цени партньорствата със съмишленици.

Заедно можем да допринесем за промяна!

Нашите проекти