Конкурс за участие в обучение по английски език по проект "Код Успех" за 2019/2020 г.

ТСА набира ромски младежи за полуинтензивно обучение по английски език по проект "Код Успех" за 2019/2020 г. Проектът се финансира от фондация "Америка за България" и Посолството на САЩ в България. Неговата цел е да поощри младежите да завършат своето образование и заедно с това да усвоят знания и умения по английски език, така че да могат да продължат своето академично развитие или да се реализират на пазара на труда успешно.

Проект "Код Успех" 2019/2020 включва млади роми с начално ниво по английски език - А1 и А2, които имат желание да натрупат допълнителни езикови познания, както и да развият комуникативни умения. Обучението е базирано върху програма за работа с художествена литература (адаптирана книга на английски език) и комуникативни задачи, разработени според нивото на обучаващите се в рамките на 100 учебни часа. Занятията започват през юли 2019 г. и продължават до януари 2020 г., като 70 от часовете се осъществяват онлайн, а 30 са изнесено обучение, по време на които участниците могат да общуват по между си лице-в-лице. Материали, разходи за пътуване и нощувка във връзка с обучението се поемат от ТСА.

"Код Успех" 2019/2020 е продължение на двугодишния проект на ТСА за обучение по английски език, по време на който над 300 младежи имаха възможност да се обучават във виртуални и традиционни класни стаи.

Кой може да кандидатства?

 • Младежи в неравностойно положение между 13 и 20-годишна възраст;
 • младежи в неравностойно положение, покрили езиково ниво А1 или А2, минимум. В случай, че нямат сертификат за владеене на езиково ниво, желателно е кандидатите да решат приложения по-долу диагностичен тест и да изпратят неговия резултат с документите за кандидатстване;
 • младежи в неравностойно положение, преминали обучение по английски език по проект "Код Успех" 2017/2019;
 • младежи в неравностойно положение, които разполагат с персонален компютър и/или таблет, интернет връзка, слушалки и микрофон за онлайн обучение;

Необходими документи за кандидатстване

Моля, попълнете и изпратете по емейл до Боян Димитров, bdimitrov@tsa-bulgaria.org. Краен срок на кандидатстване: 15 юли 2019 г. 

График на обучението

Юли 2019 г. (29-30 юли)

 • Откриване на обучението в гр. София
 • 10 учебни часа по английски език, изнесено обучение

Август 2019 г.

 • 10 учебни часа по английски език във виртуални стаи

Септември 2019 г.

 • 10 учебни часа по английски език във виртуални стаи;
 • 10 учебни часа по английски език изнесено обучение (лице-в-лице) в гр. София;
 • 5 учебни часа за личностно развитие в гр. София;

Октомври 2019 г.

 • 10 учебни часа по английски език във виртуални стаи

Ноември 2019 г.

 • 10 учебни часа по английски език във виртуални стаи;
 • 10 учебни часа по английски език изнесено обучение (лице-в-лице) в гр. София;
 • 5 учебни часа за личностно развитие в гр. София;

Декeмври 2019 г.

 • 10 учебни часа по английски език във виртуални стаи

Януари 2020 г.

 • 10 учебни часа по английски език във виртуални стаи;
 • 10 учебни часа по английски език изнесено обучение (лице-в-лице) в гр. София;
 • 5 учебни часа за личностно развитие в гр. София;
 • Закриване на обучението