ТСА обявява конкурс за обучение на обучители в програма „Заедно в пъстър свят“

ТСА обявява конкурс за обучение на обучители в програма „Заедно в пъстър свят“ (Embracing Diversity), за чието изпълнение на територията на България ТСА притежава лиценз от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (International Step by Step Association – МАСС).

Успешното завършване на програмата дава възможност на сертифицираните обучители да бъдат включени в разпространението на програмата в национален мащаб.

Крайният срок за кандидатстване е 01 декември 2019 г.

За повече информация и линк към формуляра за кандидатстване, моля, прочетете прикачения файл.