ТСА набира кандидати за обучение по английски език в Американския университет в България

ТСА предоставя стипендии на ромски младежи с доказани академични успехи и лидерски потенциал за обучение в Института по английски език към АУБ. Обучението цели да подготви учениците за успешно кандидатстване в Американския университет в Благоевград (АУБ).

Стипендиите от ТСА покриват разходите за такси, учебници и общежитие за интензивно обучение по английски език за напреднали, включително и подготовка по ТОЕFL, в Института по английски език към АУБ.

Езиковата подготовка се осъществява в рамките на един от следните варианти:

  • Вариант 1: Стъпка 3 (английски за напреднали) – курсът започва на 26 август 2019 г. и продължава до 29 ноември 2019 г.
  • Вариант 2: Интензивна кандидат-студентска подготовка по TOEFL през целия м. юли на 2019 г.
     

Документи за кандидатстване

  • Мотивационно писмо
  • Препоръка от ромска неправителствена организация
  • Копие от дипломата за средно образование (за ученици: копие от ученически бележник от 11-ти клас с крайни оценки за годината и копие от ученически бележник със срочни оценки от настоящата учебна година).
  • Резултати от безплатен диагностичен тест по английски език на Cambridge English, достъпен на следния адрес http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners/. Mоля, направете снимка на екрана (screenshot) с резултата и го приложете към документите за кандидатстване.
  • Удостоверение за постигнато ниво по английски език, в случай че има такова

Краен срок за кандидатстване

Срокът за подаване на документи до ТСА е 17 юни 2019 г. на електронен адрес

bdimitrov@tsa-bulgaria.org

 

Свързани Документи