Описание

РЕЙН БЪЛГАРИЯ организира две работилници за детски учители на тема Как могат детските учители да подкрепят развиването на езикови и социално-емоционални умения от  деца от уязвими общности?

10 - 11 септември 2019 г., община Монтана и 13 - 14 септември 2019 г., община Тунджа

РЕЙН България организира работилници за детски учители

                                                   

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (РЕЙН България), координирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), организира две работилници от 1,5 ден за детски учители в северозападна и югоизточна България – една в община Монтана и втора в община Тунджа.

Работилниците ще се водят от Бетси Гроуб (професионален обучител и коуч на детски учители към Колежа за образование „Банк стрийт“ в Ню йорк) и Мария Джорджиу (съосновател и изпълнителен директор на сдружение „ОвидиуРо“, Румъния). На следващите страници можете да намерите повече информация за обучителите и програмата на работилниците.

В обучението могат да участват само детски учители (водещи група) и възпитатели, членове на Мрежа РЕЙН. Членството в Мрежата е безплатно. Можете да станете член по всяко време чрез попълване на формуляр тук. Можете да научите повече за ползите от членство в Мрежата в приложената брошура. Всеки индивидуален член може да кандидатства само за една от двете локации – община Монтана или община Тунджа. Всеки служител на институционален член на РЕЙН може също така да кандидатства за една от двете локации.

За участие в работилниците се кандидатства чрез попълване на ФОРМУЛЯР ТУК  в срок 23 август 2019 г.

Успешните кандидати ще бъдат уведомени по ел. поща в срок 31 август 2019 г. На успешните кандидати ще им бъдат покрити всички разходи за транспорт и престой в гр. Монтана или гр. Ямбол.

Можете да се обръщате с въпроси към Иван Иванов, координатор на Мрежа РЕЙН, +359 882 641 017, iivanov@tsa-bulgaria.org.

Повече информация, относно начина на кандидатстване и програмата за двудневните работилници може да намерите ТУК.