Покана за съвместно организиране на регионални събития

Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България (REYN България, координирана от ТСА) кани институционалните си членове да изразят интерес за организиране на съвместно полудневно събитие с регионален характер, насочено към специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 години. Регионалните събития могат да имат здравен и/или образователен фокус.

На тези събития REYN България  ще представи публикации или програми на ТСА в рамките на 15 до 60 минути, в зависимост от идеите на организатора за останалата част от събитието. Организаторът може да развие следните теми по време на регионалното събитие: 

 • Представяне на добри практики от региона, които подкрепят теоретичното съдържание на преведените публикации от ТСА; 
  Фасилитиране на дискусия по конкретни здравни или образователни теми, засягащи развитието на децата в ранна възраст; 
 • Покана на успешни ролеви модели от ромската общност, които да споделят своите лични истории по време на събитието; 
 • Представяне на направени анализи и изследвания, които надграждат съветите от публикациите на ТСА; 

С избраните кандидати ще бъде сключен договор за грант на стойност до 600 лева за покриване на разходите за организиране на събитието. Грантът се отчита с опростен финансов и технически отчет. Възможно е и непарично дарение (играчки, книжки и други) на тази стойност. 

ТСА възнамерява да подкрепи до шест регионални събития през учебната 2019-2020 година. Датите на събитията се договарят индивидуално спрямо възможностите на екипа на ТСА да присъства. Краен срок за провеждане на събитията: 31 май 2020 г.  Допустими кандидати са само институционалните членове на РЕЙН България. 

Задължителни цели на събитията (организаторите отговарят за изпълнението им) 

 • Привличане на нови членове към Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България; 
 • Създаване на нови контакти и възможности за планиране на нови проекти и партньорства;
 • Задължителни цели на събитията (REYN България отговаря за изпълнението им) 
 • Повишаване на знанията на специалистите за проблемите, които касаят развитието и живота на децата, и за конкретни подходи, с които специалистите могат да противодействат на тези негативни ефекти 

Целева публика 

 • За всяко събитие: 25-35 участници. 
 • Здравни и педагогически специалисти, работещи с деца на възраст 2-6 от уязвими общности 
 • Представители на организации с идеална цел, които работят директно с деца на възраст 2-6 от уязвими общности  
 • Представители на местната ромска общност / ролеви модели 
 • Представители на РУО, РЗИ и други 

Крайният срок за заявяване на интерес е 31 май 2020 год. Документите за заявка на интерес се подават към ТСА на електронна поща kindergarten240@tsa-bulgaria.org минимум един месец преди планираната дата на събитието. ТСА си запазва правото да предлага подобрения в описаните от кандидата цели, формат и програма за събитието. 

Всеки кандидат трябва да попълни следните документи: 

 • Формуляр за кандидатстване (по образец); 
 • Формуляр за присъединяване към Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България поне за основния кандидатстващ (само ако не е вече член) - https://www.surveymonkey.com/r/BT95865