Конкурс за участие в учебна визита на мрежата РЕЙН България в Сърбия

ТСА има удоволствието да обяви конкурс за участие на 17 човека в двудневна учебна визита в Крагуевац, Сърбия, организирана със съдействието на РЕЙН Сърбия. 

Учебната двудневна визита в гр. Крагуевац, Сърбия има за цел да запознае участниците с работата на педагогическите асистенти и значимостта на образователната медиация в Сърбия, да разгледа приликите и разликите с длъжностите „помощник-възпитател“ и „образователен медиатор“ в България, и да осигури възможност за обмяна на опит и добри практики между членовете на РЕЙН България и членовете на РЕЙН Сърбия.  

По време на визитата, участниците ще посетят две образователни институции в гр. Крагуевац, където ще могат да разговарят с персонала. Участниците ще проведат една неформална среща с екипа на РЕЙН Сърбия и един форум с екипа на РЕЙН Сърбия и на Професионалната асоциация на педагогическите асистенти в Сърбия.

Условия за кандидатстване за участие в двудневната учебна визита  

В учебната визита могат да участват единствено институционални и индивидуални членове на РЕЙН България. Членството в Мрежата е безплатно. Можете да станете член по всяко време, чрез попълване на формуляр ТУК.   

За следните длъжности са запазени 12 места в групата:  

  • Учители от детски градини и подготвителни групи в училища; 
  • Помощник-възпитатели
  • Образователни медиатори
  • Помощен персонал 

ВАЖНО: Членовете на Мрежата, работещи в училища и детски градини, кандидатстват в екипи по двама човека, като поне един от двамата следва да е помощник-възпитател, образователен медиатор или помощен персонал. При институционално членство не е необходимо кандидатите да попълват формуляр за индивидуално членство (но е желателно, ако искат да бъдат добавени в мейлинг списъка на Мрежата). 

За следните длъжности са запазени 5 места в групата

  • Представители на организации с идеална цел;
  • Други (например обучители по програма „Заедно в пъстър свят“)

По време на цялата учебна визита ще има осигурен превод от сръбски на български език. 

Начин на кандидатстване

За участие в учебната визита се кандидатства чрез попълване на формуляр ТУК в срок до 27 октомври – неделя 2019 г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени и ще получат допълнителна информация за цялостната организация и провеждане на двудневната учебна визита по ел. поща и/или телефон в срок до 01 ноември 2019 г.  

На одобрените кандидати ще им бъдат покрити всички разходи за транспорт и престой в гр. Крагуевац, Сърбия както и разходите за наставяне в хотел в гр. София преди заминаване или след връщане, при предварително заявена нужда от тяхна страна.