Конкурс за проектни предложения за подобряване на езиковите умения и социално-емоционалното развитие в ранна възраст

2 август 2019 г – Периодът за задаване на въпроси е затворен. Успех на кандидатите!

Тук може да видите отговори на въпросите, които заинтересовани кандидати са ни задали.

ТСА кани организации с идеална цел в обществена полза да представят проектни предложения за инициативи, целящи да подобрят езиковите умения и социално-емоционалното развитие на деца от уязвими общности на възраст 5 до 10 години, с фокус върху ромите.

Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 400 000 лева, с минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект  от 65 000 до 80 000 лева. и с максимален процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) до 100%.

Проектните предложения се подават на електронна поща kindergarten240@tsa-bulgaria.org. Краен срок за представяне на концепциите: 10 август 2019 г., 17:00 часа местно време.

Пакет с документи за кандидатстване: