Конкурс "Развитие на местни практики основани на игра в рамките на проект “Игра за възможности”

ТСА има удоволствието да покани организации с идеална цел, работещи с деца от 3  до 7 години от уязвими общности да кандидатстват в конкурс за развитие на местни практики за учене основано на игра в рамките на проект “Игра за възможности“, прилагащ методологията „Елементът Игра“ на Фондация за децата в риск по света (ФДРС) с подкрепата на ТСА.

Крайният срок за подаване на документи е 25 септември 2019 г.

Важни дати и срокове:

  • Интервюта с НПО - 5 октомври 2019
  • Краен срок за публикуване на одобрените организации - 15 октомври 2019
  • Сключване на договори за финансиране с избраните НПО - 31 октомври 2019
  • Въвеждащи обучения по места започват на 31 октомври 2019

Начин на кандидатстване

Кандидатите НПО подават попълнен формуляр и необходимите документи на електронен адрес kindergarten240@tsa-bulgaria.org с тема: проект „Игра за възможности“. Попълнените формуляри за заявяване на интерес следва да бъдат разпечатани, подписани и подпечатани, и сканирани преди да бъдат изпратени на ТСА.

С подаването на кандидатурата си организациите се съгласяват обобщение на подадената информация да бъде споделена между ТСА и ФДРС в рамките на процеса на подбор.

Списъкът с одобрените за участие в проекта НПО ще бъде публикуван на интернет страницата на ТСА.

При въпроси относно проект “Игра за възможности“ можете да се свържете с нас на е-мейл kindergarten240@tsa-bulgaria.org. 

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване

2. Декларация за обработване на лични данни по образец

3. Техническо задание