Първите 1000 дни

Първите 1000 дни поставят основата за развитието на всеки един от нас като индивид. Първите 1000 дни предопределят на по-късен етап и образователния ни успех и икономическата ни активност. Ето защо работим в следните дейности.

Проект „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“

ТСА тества в България доказано ефективен и международно признат модел на патронажна грижа. Семейни сестри (медицински сестри и акушерки) извършват интензивни домашни посещения на уязвими бременни жени до 22 г., очакващи първото си дете – от периода на бременността до навършване на 2-годишна възраст на детето. Сестрите консултират майките и им дават съвети за пренаталния период, за родителството, насочват ги, при необходимост ги придружават до медицински специалисти и социални услуги, мотивират ги за бъдещо развитие в живота. Целта е младите жени да бъдат  подпомогнати в изграждането на родителски умения, в грижата за здравето и развитието на децата им, както и в стремежа им към икономическа стабилност. Грижата по програмата е насочена към цялото семейство – майките, техните партньори и децата. Целта на ТСА е след приключването на пилотната фаза и последвалата оценка на въздействието, услугата да се интегрира в здравната система и да се прилага на национално ниво

Проект „С грижа от 0 до 3“

По проект „С грижа от 0 до 3“ ТСА се стреми да повиши качеството и достъпа до грижи за деца до 3-годишна възраст, чрез изграждане на капацитет на партньорски организации, институции и специалисти. Част от дейността по проекта е насочена в обучения, както и събиране на доказателства и анализи, в подкрепа на необходимостта от промяна в конкретна политика на местно и национално ниво. Изграждаме мрежа от организации и специалисти, за да допринесем за по-силни публични политики.

ТСА работи и по проблема с ранните бременности и раждания. Усилията са насочени да развием социалните и емоционални умения на младите момичета от ромски произход. По този начин местната общност ще се запознае с техните проблеми, като целта е да бъдат предприети мерки, за да получат момичетата по-добро образование и шанс за реализация.