Първите 1000 дни

Първите 1000 дни поставят основата за развитието на всеки един от нас като индивид. Първите 1000 дни предопределят на по-късен етап и образователния ни успех и икономическата ни активност. Ето защо работим в следните дейности:

  • Проект „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ - ТСА прилага доказано ефективен и международно признат модел на патронажна грижа. Семейни сестри извършват домашни посещения на бременни жени до навършване на 2-годишна възраст на детето. Сестрите консултират и дават съвети за бремеността, насочват жените и ги придружават. Младите майки придобиват знания, опит и увереност, нужни за успешното отглеждане на дете, както и програми за здравословно детско хранене. ТСА също така тества иновативни подходи за подобряване на храненето по време на бремеността, както и в ранна детска възраст в по-бедни населени места.
  • По проект „С грижа от 0 до 3“ ТСА се стреми да повиши качеството и достъпа до грижи за деца до 3-годишна възраст, чрез изграждане на капацитет на партньорски организации, институции и специалисти. Част от дейността по проекта е насочена в обучения, както и събиране на доказателства и анализи, в подкрепа на необходимостта от промяна в конкретна политика на местно и национално ниво. Изграждаме мрежа от организации и специалисти, за да допринесем за по-силни публични политики.

ТСА работи и по проблема с ранните бременности и раждания. Усилията са насочени да развием социалните и емоционални умения на младите момичета от ромски произход. По този начин местната общност ще се запознае с техните проблеми, като целта е да бъдат предприети мерки, за да получат момичетата по-добро образование и шанс за реализация.