Програма Майчино и детско здраве

Първите стъпки в живота предопределят и по-късното развитие на човека. Затова и първите моменти от развитието на детето са във фокуса на програмата за „Ранно детско развитие“ на фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Целта е да се обърне най-голямо внимание върху първите 1000 дни, които имат ключова роля от детското развитие. Те са солидна основа, която се гради на три основни стълба – безопасен и стабилен дом, без постоянен стрес; развитие на мозъка, свързано с храненето и преживяванията; както и активна грижа, стимулация и взаимодействие с възпитателите.

Липсата на ранна стимулация, заедно с лошото хранене и постоянният стрес в семейната среда, както и останалите рискове, свързани с бедността, могат да доведат на по-късен етап до изоставане в училище, и съответно до по-трудното намиране на работа. За щастие, този процес е обратим с програми за ранна превенция, които са доказали своя ефект и силно влияние върху децата. През последните години нараства признанието на значимостта на програмите за ранно детско развитие. Публичният сектор в България показва все по-голяма ангажираност. Пример за това е осигуряването на домашни посещения на сестри за бременни жени в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020. Въпреки напредъка, не липсват пропуски в тази област, особено сред уязвимите общности.

Макар България да е намалила нивото на детската смъртност, тя все още е сред най-високите в ЕС - с 80% по-високо спрямо средното ниво в Съюза (6.6 в сравнение с 3.6 на 1000 раждания). В някои населени места с преобладаващо ромско население, делът на смъртността е с 200% по- висок спрямо средния за страната. Рискът от недохранване допълнително задълбочава проблема с високата смъртност сред бебетата. 42% от българските роми са недохранени, в сравнение с 6% от общото население3. 61.2% от българските ромски деца, на възраст между 6-11 месеца, са с изявен висок дефицит на желязо, а 30.2% между 0-3 години имат забавяне в растежа, който се дължи основно на лошото им хранене. И забавеният растеж, и анемията, могат да се дължат на лошото хранене и да изложат децата на риск от нарушения в когнитивното, двигателното, социално-емоционалното и физиологичното развитие. Всичко това провокира ТСА да акцентира върху здравето и благополучието на майката и да инвестира в прилагането и разширяването на доказани мерки, насочени към уязвими общности. Чрез тях се постига сигурна бременност и раждане, а на по-късен етап и когнитивно и социално-емоционално развитие – всичко това с цел да се положи стабилна основа за бъдещето на детето.

Част от усилията на ТСА включват прилагането и изпълнението на програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, която свързва медицински сестри и акушерки с жени, които са майки за първи път, както и други местни инициативи, които насърчават по-доброто взаимодействие между специалистите в областта на здравеопазването и бременните жени и майки.

Програма за национални учебни посещения на педагогически специалисти на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България

Учене и грижа в ранна възраст

Бюджет:

100
BGN

Изтича след:

39
Дни
4
Час(а)
49
Минути(а)

Покана за съвместно организиране на регионални събития на тема „Как се отразява бедността на децата"

Учене и грижа в ранна възраст

Бюджет:

150
BGN

Изтича след:

39
Дни
22
Час(а)
49
Минути(а)