Програма „Фонд Активни граждани“

                           

Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Програма „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Тръст за социална алтернатива, в качеството на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Източна Европа и балтийските държави по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Целта на програмата е сформиране на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход. Стипендиантската програма ще започне през академичната 2018/2019 година. Като участниците в програмата ще получат финансова подкрепа под формата на стипендии за период от една академична година. Програмата ще бъде изпълнявана в продължение на шест години, в рамките на този период се предвижда да бъдат предоставени около 240 годишни стипендии, всяка от които на стойност между 2350 евро и 2650 евро, в зависимост от избраната специалност.

Повече информация може да намерите на страницата на Фонд Активни Граждани.

Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund)

Списък с членовете на Комисията
Насоки за кандидатстване
Списък с одобрени кандидати за академичната 2018/2019 г.

Списък с одобрени кандидати в рамките на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2018/2019 г.

Въпроси и отговори - 02.08.2018 год.
Въпроси и отговори - 17.08.2018 год.
Въпроси и отговори - 24.08.2018 год.
Въпроси и отговори - 29.08.2018 год.
Въпроси и отговори - 10.09.2018 год.
Въпроси и отговори - 18.09.2018 год.