„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ на една година в Пловдив

Проектът „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в Пловдив стана на една година. На 28 януари 2019 г. обхватът на модела за предоставяне на патронажна грижа на уязвими млади майки беше успешно разширен от София към втория най-голям град в България благодарение на партньорството между  фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив.

Годишнината съвпадна с третото заседание на Местния консултативен съвет по програмата, който се проведе в сградата на община Пловдив. По време на срещата екипът на проекта от медицински сестри и акушерки отчете като сериозно предизвикателство, но и като успех, направените стъпки в посока спечелване на доверие към услугата. Тя вече е позната както сред млади майки в града, така и сред експерти от различни институции, доставчици на здравни и социални услуги, и лекари, работещи на местно ниво.

Освен постигнатият напредък в работата на екипа през изминалата година, на заседанието беше представен и доклад за публичната запознатост с Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г., изготвен със съдействието на Алфа Рисърч, фондация ТСА и сдружение „ЛАРГО“. По време на дискусията фокус бе поставен върху необходимостта от адекватна обществена кампания, запознаваща гражданите със същността, функциите и мисията на здравно-консултативните центрове по националната програма в случай, че тя бъде продължена и след 2020 г.

Повече информация за „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ можете да намерите тук: http://socialachievement.org/bg/