Важна информация за Конкурс за инициативи, целящи да подобрят заетостта и да стимулират предприемачеството у хора от икономически уязвимите общности с фокус върху ромите

Поради големия брой получени проектни предложения във връзка с обявения конкурс на ТСА за инициативи, целящи да подобрят заетостта и да стимулират предприемачеството у хора от икономически уязвимите общности с фокус върху ромите, Ви уведомяваме, че срокът на етапа за разглеждането им се удължава до 17 декември 2021г. включително. След тази дата ТСА ще се свърже с избраните организации.

Благодарим Ви за разбирането!