В ромската общност в Бяла Слатина расте цяло поколение здравни работници

В Бяла Слатина се случва нещо. В ромската общност расте цяло поколение здравни работници, които вече са носители на грижата за хората.

Една инициатива в края на това лято напомни и на жителите на ромския квартал в Бяла Слатина, и на хората отвън, че там тече мащабен процес на обновление и образование, а в резултат на това, до няколко години хората ще познават поне двадесет здравни специалисти – млади хора, родени и израснали в техния квартал.

Бъдещи лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, повечето подкрепяни от Стипендиантската и менторската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности по Фонд Активни граждани България, организираха поредна мащабна кампания за измерване на кръвно налягане и кръвна захар сред местната общност. Надграждайки предишния си опит с кампании, подкрепени от Българската асоциация за семейно планиране, този път десетина студенти в медицински специалности прегледаха и консултираха над 150 души в рамките на 3 часа. Стройната организация позволи и посещения по домовете на възрастни и трудноподвижни хора, които не успяха да посетят младежите на място.

В инициативата се включиха и други доброволци-студенти в медицински специалности, както и участници в Стипендиантската програма за ромски жени и акушерки. За пореден път младежите разчитаха и на подкрепата на местното сдружение майчин център „Алтернатива“.

Освен огромното доверие в младежите от общността, кампанията показа и хронично игнорираната здравна превенция и наблюдение, но и наличието на истинска общност от вече завършили и бъдещи здравни специалисти, която познава хората и техните проблеми, има енергия и желание да работи в екип за подобряване на здравните навици на местните. Немалко хора преодоляха страха си от процеса на измерване на кръвна захар с окуражителните и успокоителни думи на младежите, които познават. Немалко хора изразиха благодарност и признателност за случващото се по спонтанен и емоционален начин. Хората бяха канени да седнат и да измерят кръвно и кръвна захар с думите „Хайде, уважете нашите деца, те са тук за вас!“.

Благодарение на доверието, което им е гласувано в рамките на стипендиантските програми на ТСА, а и от страна на активистите в Бяла Слатина, тези студенти правят първата крачка към трансформацията на своята общност чрез посланичество на каузите за недискриминация и видимост на всички успешни и амбициозни роми.

Злати, Бети, Емануела, Люси, Емилия, Хриси, Рени, Руми и Ради се превръщат в правило, а не изключение за своята общност. С убедеността, че поколенията след тях ще бъдат още по-решителни по пътя към образованието и успешната професионална реализация, тези момчета и момичета, включително още над 10 студенти от Бяла Слатина, които подкрепяме, показват, че промяната към активно участие в обществения живот на града и страната е налице. Отделяйки от своето свободно време, за да прилагат натрупаните знания и умения, те с ново самочувствие приканват българското общество да върви редом с тях и тяхната общност.