в. Капитал за фондация "Земята - източник на доходи"

"Mухамад Юнус от Пловдив или как група преподаватели и специалисти успяват там, където дори и големите ромски организации не смеят да припарят - финансирането на икономически инициативи на ромски семейства"

...

"Говорят за ромите, с които работят, с малки имена, наричат ги "нашите хора". И не, не в онзи смисъл  на "наш човек", който най-често се влага в тези думи по нашите географски ширини. А в смисъл на "нашите партньори", "нашите приятели".  Ромите пък ги наричат "нашата фондация".

"Нашата фондация" подпомага "нашите хора" по начин, който екипът на фондацията нарича Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес, или как да помогнем на семейства в неравностойно положение да си осигурят доходи от собствена дейност. Моделът е резултат на съчетаване на техните теоретични знания, практически опит и изследователска работа в тази област. Издаден е като книга по проект "Интегриране на ромските общности чрез икономически инициативи" с финансова подкрепа на фондация "Америка за България".

В резюме моделът е следният: имат фонд от около 200 000 лева, акумулиран  от възстановените от ромските семейства средства в предходните години, както и от собствени средства от дейността. От този фонд се отпускат финансови средства на  средна стойност около 2000 - 3000 лв. на предприемчиви семейства в неравностойно положение (предимно роми, но не само), които не могат да разчитат на финансиране от банки, защото няма с какво да обезпечат кредита. Получателите на средствата трябва задължително да участват със собствен труд и собствени финансови средства. За кандидатстване се попълва максимално опростен формуляр от една страница."

Виж цялата статия