Устойчивият модел на патронажната ни услуга

Отправили поглед към бъдещето на патронажната услуга „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, от фондация "Тръст за социална алтернатива" проведохме национална кръгла маса на тема „Устойчивост на патронажна грижа за бременни жени и деца до 2 години от уязвими групи“. Организирахме събитието съвместно с Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) в рамките на Европейската седмица на общественото здраве.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев откри форума, подчертавайки необходимостта от интегриран подход в работата на всички институции, когато става въпрос за майчино и детско здраве. „Министерството, мога да ви гарантирам, ще продължи да подкрепя с всички възможни инструменти – национални или европейски, инициативите с консултативна, терапевтична и интегрирана подкрепа под формата на различни патронажни услуги“, изтъкна Кръстев.

Нуждата от междусекторно сътрудничество, както и от целенасочена работа за подпомагане на ранното детско развитие чрез патронажна грижа, особено сред уязвимите групи, припозна в изказването си и д-р Таня Андреева, съветник на министъра на здравеопазването. „Ние не можем да повишим качеството на живот на сегрегираните групи, ако не можем да направим едно реално социално включване и да повишим знанието сред групите, живеещи в бедност, по отношение на профилактиката и превенцията“, допълни тя.

Дейността по услугата и постигнатите резултати с над 300 уязвими семейства в София и Пловдив от 2016 г. насам беше представена пред повече от 40 представители на институции и НПО, както и лекари. Нашите партньори от НЦОЗА очертаха възможната визия как „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ може да бъде интегрирана в системата от здравни услуги чрез здравноконсултативните центрове, функциониращи по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве.

В рамките на събитието обърнахме внимание и на добрите практики за патронажни грижи в други европейски страни, както и на развитието на тази ключова подкрепа в семейна среда от гледна точка на Министерство на здравеопазването. Очакваме последващи оперативни срещи с ведомството за обсъждане на детайли по визията ни за устойчивост на специализираната патронажна грижа.