Успешно приключи петото обучение по застъпничество

17 изявени експерти от неправителствения сектор взеха участие в петото обучение по линия на Лидерската обучителна програма по проект „С грижа от 0 до 3“, който цели да се подобри майчиното и детско здраве сред ромската общност.

Обученията се провеждат с идеята да изградят експертиза сред гражданския сектор, за да могат да провеждат застъпничество в областта на пълноценната грижа за детето.

В допълнение, обучаващите се организации имат възможност да разработят дадена инициатива под формата на застъпнически проект, чрез който да решат конкретен проблем в общността, с която работят.

Всеки модул от тридневното обучение беше насочен към предоставяне на практически съвети относно прилагането на различни аспекти от застъпничество и изграждането на необходимата увереност за предаване на посланията на кампаниите. Посредством насоките дадени от г-н Джонатан Елис, международен консултант и лектор по застъпничество, участниците имаха възможността да разработят и тестват устно и писмено своето послание, да упражнят как се привличат потенциални съмишленици и партньори към каузата, за която работят, както и да се справят с опозицията и неудобните въпроси.

Участниците се запознаха и с първото за страната проучване, фокусирано върху ранното детско развитие сред ромска общност, проведено от Институт „Отворено общество“ - София.

Последващото обучение по застъпничество имаше за цел да подготви участващите организации за провеждане на местните инициативи, стартиращи през октомври. Паралелно с изпълнението им, организациите ще продължат своето обучение по проекта.