Уебинар „Скритият потенциал, ключ към успеха“

На 15 декември се проведе втория от серията уебинари, който се организира в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“. През декември фокусът беше върху включването на хора с различни таланти и от всички социални групи, което от своя страна създава добавена стойност за бизнеса, спомагайки за успешното му развитие в дългосрочен план.

На събитието представихме част от данните на национално представително проучване на тема образователните постижения на ромските общности в България и по-конкретно поговорихме за скрития потенциал, който се крие зад тези числа. Специално внимание беше дадено на в пъти по-високия процент на завършили висше и полувисше образование сред ромските младежи. Въпреки това преходът от образователната система към пазара на труда остава труден. Говорейки за скрит потенциал, вниманието беше насочено към два богати резерва, от които могат да се възползват компаниите – този на така наречените домакини и на хората, живеещи в чужбина. Всяка от тези групи несъмнено притежава своите специфики, но има важна роля в справянето на проблем пред, който много организации се изправят, а именно липсата на кадри и постоянното текучество на такива.

Често обаче бизнеса не успява да достигне до този резерв от кадри. За преодоляването на този проблем фондация „Тръст за социална алтернатива“ вече 8 година тества различни иновативни модели и идеи, които целят преодоляването на пропуските в образованието и пазарната активност на хората от икономически уязвимите групи. През опита си и редица партньорства с различни сектори на национално и местно ниво, ние от ТСА успяхме да изведем 6 добри и работещи практики за насърчаване корпоративната устойчивост, многообразието на работното място и подобряването на цялостния обществен климат.

За финал всички тези данни, опит и числа, подкрепихме с личните истории на две момичета от ромски произход, с които сме работили през годините по различни проекти и които са успели да се реализират успешно. Филис и Саша разказаха за своя път, за предизвикателствата и трудностите, с които са се сблъскали, за мотивацията и успехите си. Защото човек не е това, което е етносът му, а е това, зад което застава и това, за което се бори и мечтае.

Уебинарът може да изслушате във видеото: https://youtu.be/LSdtCFmYXdo