Удължаване на срокa на конкурс „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“

 Фондация „Тръст за социална алтернатива“ удължава срока за подаване на оферти по обявената процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Оферти за участие могат да се подават до 18.00 ч. на 04.09.2019 г., на адрес: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64.

Офертите ще бъдат отворени на 05.09.2018 г. от 12:00 ч., на адрес гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64, от комисия, назначена от Възложителя.

Линк към информация за конкурс „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“