Търсим доброволец учител по английски език на младежи в неравностойно икономическо положение

Ние от фондация „Тръст за социална алтернатива“ търсим доброволец, който да преподава английски език на младежи в неравностойно икономическо положение. Курсът ще бъде изцяло онлайн (през платформа Zoom) и е част от дейностите ни по проект „Първи стъпки за професионално развитие“. Уроците ще се провеждат два пъти седмично в интервала понеделник-петък 18:00-21:00 часа в удобно за вас и за младежите време. Ние ще ви осигурим всички необходими учебници и помагала за съответното ниво.

Курсовете ще започнат на 29 март и ще продължат до 20 юли.

Ако имате желание да ни подкрепите и няколко свободни часа седмично ще очакваме да се свържете с нас до 25 март на адрес lgeorgieva@tsa-bulgaria.org

Проект „Първи стъпки за професионално развитие“ се финансира от ЕИП, в рамките на програма „Младежка заетост“