Търсим доброволец, който да преподава английски език на младежи

Фондация „Тръст за социална алтернатива“  търсим доброволец, който да преподава английски език на младежи в неравностойно икономическо положение. Курсът ще бъде изцяло онлайн (през платформа Zoom) и е част от дейностите ни по проект „Първи стъпки за професионално развитие“. Уроците ще се провеждат два пъти седмично  по 90 мин. в интервала понеделник-петък 18:00-21:00 часа в удобно за вас и за младежите време. Ние ще ви осигурим всички необходими учебници и помагала за съответното ниво.

Курсовете ще започнат на 1 ноември 2021 и ще продължат до 30 май 2022г.  

Ако имате желание да ни подкрепите и няколко свободни часа седмично ще очакваме да се свържете с нас до 15 октомври 2021г. на адрес lgeorgieva@tsa-bulgaria.org

Проект „Първи стъпки за професионално развитие“ се финансира от ЕИП, в рамките на програма „Младежка заетост“